Z katalógu služieb vyberáme

  • bezplatná konzultácia s projektantmi vrátane aplikácie diskiet obsahujúcich kladačské schémy a dispozičné riešenia pri využití armatúr HAWLE (AutoCad 10-12 a WinPlan - distribúcia Hydroprojekt),
  • bezplatná nonstop havaríjna služba, ktorá zabezpečuje výdaj tovaru 24 hodín denne
  • bezplatné technické riešenia návrhov regulačných ventilov HAWIDO vrátane spôsobu montáže, údržbového servisu, technické riešenie s použitím ventilov s programovateľným časovým riadením (denným, týždenným, popr. iný cyklus podľa priania zákazníka)
  • doprava tovaru v SR do skladu zákazníka v rámci plánu rozvozu, zdarma
  • najširšia distribučná sieť armatúr: 4 konsignačné sklady
  • konzultačná a poradenská činnosť v prípade potreby priamo u zákazníka prostredníctvom "Obchodno - technických poradcov" s pôsobnosťou po celej republike
  • kompletná technická dokumentácia v slovenskom jazyku v katalógoch, digitálnej forme na CD a i na internetovej adrese firmy
  • bezplatná distribúcia prospektového materiálu a technickej dokumentácie
  • záruky na výrobky HAWLE - všetky výrobky HAWLE spĺňajú podmienky Zákona č. 90/1998 Z.z., vrátane následných dodatkov. Na výrobky je poskytovaná záruka u vodárenských armatúr 10 rokov, u plynárenských armatúr 5 rokov. Na regulačné ventily je záruka 1 rok na funkciu pri dodržaní vstupných parametrov. Prípadné poškodené tesniace elementy sú neodkladne dodané formou náhradných dielov - bez nutnosti výmeny celej armatúry.
  • zákazník má možnosť využiť 2% skonta na každej faktúre pri platbe do 7 dní od dňa jej vystavenia