KódVariantaDimenziaPN
0101 Úsporná príruba test DN 20-500 16
0102 Úsporná príruba DN 50-500 16
0103 Úsporná príruba
0400 Špeciálna príruba SYSTÉM 2000 DN 50-600 16
0800 Prechodová príruba DN 80 16
0801 Redukčná príruba XR "Typ A" DN 80-250 16
0802 Redukčná príruba XR "Typ B" DN 150-250 16
1001 Príruba redukovaná
1003 Úsporná príruba redukovaná
1254 Istenie proti posunu DN 50-300 10/16
1255 Istenie proti posunu DN 100-200 16
5500 Príruba ISO DN 40-150 16
5510 Príruba ZAK
5530 Príruba ISO redukovaná DN 40-125 16
5600 Dvojkomorová špeciálna príruba DN 50-400 16
5630 Dvojkomorová špeciálna príruba redukovaná DN 100-150 16
7101 Dvojkomorová špeciálna príruba DN 40-300 16
7102 Dvojkomorová špeciálna príruba DN 40-400 16
7103 Dvojkomorová špeciálna príruba DN 100-150 16
7601 Špeciálna príruba istená proti posunu pre oceľ DN 50-200 16
7602 Špeciálna príruba istená proti posunu pre liatinu DN 50-300 16
7604 Špeciálna príruba istená proti posunu pre PVC DN 40-250 16
7970 WAGA Multi / joint XL - hrdlo-hrdlo
7973 WAGA Multi / joint 3000 Plus - hrdlo-hrdlo
7974 SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo DN 50-400 10/16
7980 SYNOFLEX Multi-range koncovka DN 100-150 16
7981 SYNOFLEX Multi-range pätné koleno DN 80-100 16
7990 WAGA Multi/joint XL- hrdlo-príruba
7994 SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba DN 50-400 10/16
8000 Slepá príruba DN 50-400
8100 Závitová príruba s vnútorným závitom DN 32-200
9240 Opravný a spojovací kus pre PE a PVC potrubia DN 65-200 10
NS70 Nova Siria spojka - neistená
NS74 Nova Siria tvarovky hrdlové
NS90 Nova Siria spojka s prírubou - neistená
NS94 Nova Siria tvarovky prírubové