Výrobky firmy HAWLE je možné objednať a vyzdvihnúť v centrálnom sklade:

Hawle s.r.o.
Pezinská 30 (areál firmy Trios s.r.o.)
903 01 Senec

tel.: 02/ 45 92 21 87
hawle@hawle.sk


K dispozícii sú aj nasledovné regionálne sklady s konkrétnymi adresami:

Banská Bystrica
areál Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzka SVS, 
Pod Rybou č. 1, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 432 72 50, 0905 813 880, p. Aleš Kremser

Žilina
areál Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., čistiareň odpadových vôd, 
Horný Hričov
Tel.: 041/ 56 80 119 (218), 0905 724 255, p. Tomáš Cerchlan

Košice

Areál spoločnosti ASUAN a.s., Magnezítárska č. 5, 040 13 Košice
Tel: 055 7293408, MT: 0911608874 – p. Rudolf Lapár, www.asuan.sk

Poprad 
Areál firmy Wasergas-Tatry, s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Tel.: 0915 973 264, p. Monika Pavličková

Prievidza 
Areál Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. OZ 03,
V. Clementisa č.5, 971 55 Prievidza
Tel.: 0908 784 063, p. Ľubica Džubarová

Nitra

Ul. Dvorčianska č.59, 945 05 Nitra – Dolné Krškany
Tel.: 0907 711 376, dočasne neobsadené


Pre zákazníkov sú k dispozícii aj regionálni pracovníci firmy Hawle s.r.o., určení k dennému kontaktu pri riešení požiadaviek. Ide o nasledovných pracovníkov:

pre región Bansko-bystrického kraja
Aleš Kremser, tel.: 0905 813 880

pre región Žilinského a Trenčianskeho kraja
Ing. Tomáš Cerchlan, tel.: 0905 724 255

pre región Košického a Prešovského kraja
Ing. Ivan Drusa, tel.: 0905 724 254

pre región Nitrianskeho a Trnavského kraja
Ing. Emil Greguš, tel.: 0907 711 376